Welkom op de website van Maarten de Jonge Architect AvB. Al vele jaren ervaring met de meest uiteenlopende projecten op het gebied van bouwen en architectuur.
  • voorgevel nieuwe toestand
  • renovatie en uitbreiding woning te Venray
  • woning voor fam. Jeuken
  • bedrijfsgebouw te Venray
  • woning te Venray

De rol van de architect

Bouwen is het realiseren van ideeën, van lang gekoesterde wensen en het vinden van oplossingen voor ruimte vraagstukken. Het ontwerp van een bouwwerk is een synthese van deze ideeën en oplossingen, gestold in materiaal en ruimte. Architectuur is te beschouwen als de ruimtelijke verschijningsvorm van de processen die zich in het bouwwerk voltrekken met de architect als intermediair om hieraan een zinvolle betekenis en uitbeelding te geven. Architecten geven door hun inzet, betrokkenheid en vakkennis een meerwaarde aan het bouwwerk.

De uitgangspunten

Vanuit de vraag van de opdrachtgever, met zijn of haar functionele eisen en beschikbaar budget en de aanwezige situatie, een zo goed mogelijk plan maken. Materiaalkeuze, kleur, constructie, detaillering en onderhoud spelen hierbij een belangrijke rol. Milieuvriendelijk en duurzaam bouwen zijn vanzelfsprekend. De architectuur dient vooral vernieuwend te zijn en van deze tijd, hoewel men soms ook vanuit vroeger stijlen kan werken. Dit is vaak mede afhankelijk van de relatie die het bouwwerk met zijn omgeving krijgt. Ook dient er een relatie te zijn tussen de uiterlijke en innerlijke verschijningsvorm.

Focus

In de afgelopen jaren heeft de aandacht zich vooral gericht op particuliere woonhuizen. Maar in het verleden is ook ervaring opgedaan met seriematige woningbouw, winkels, kantoren, schoolgebouwen en industriële gebouwen. Verder is er ervaring met renovatie- en restauratieplannen, haalbaarheidsonderzoek en verbouwingen, interieuradviezen, hergebruik historische gebouwen.